Orco Bank koopt 51 pct Aruba Bank

De op Aruba gevestigde Aruba Bank heeft 51 procent van zijn aandelenkapitaal verkocht aan de Orco Bank. Ook zijn afspraken gemaakt over de verwerving van het resterende minderheidsbelang.

De Aruba Bank is met 195 medewerkers en zeven vestigingen op het eiland de grootste bankinstelling van Aruba. De bank werd opgericht in 1925 door wijlen John G. Eman en bleef in familiehanden. In een persbericht deelt de familie mede tot verkoop van het meerderheidsbelang te zijn overgegaan “opdat de bank in de toekomst haar vooraanstaande en economische rol binnen de Arubaanse gemeenschap kan blijven vervullen.” Het balanstotaal bedraagt ongeveer 323 miljoen Arubaanse guldens.

De Orco Bank is gevestigd te Curaçao. Aandelen Orco zijn genoteerd aan de effectenbeurzen van Amsterdams en Luxemburg. Het eigen vermogen van Orco Bank bedraagt ongeveer 450 miljoen Nederlandse guldens op een balanstotaal van ongeveer 600 miljoen. Het netto resultaat over het afgelopen boekjaar bedroeg 45,7 miljoen Nederlandse gulden.