Onderzoek gekozen minister-president

DEN HAAG, 2 JULI. De commissie vraagpunten uit de Tweede Kamer onder leiding van Kamervoorzitter Deetman zal een nader onderzoek laten verrichten naar de gekozen minister-president en de eventuele verandering van het kiesstelsel.

Deetman vindt dat de commissie-De Koning, die deze onderwerpen in studie heeft gehad, zich onvoldoende van haar taak heeft gekweten. Dat heeft de Kamervoorzitter namens zijn commissie, waarvan de fractievoorzitters deel uit maken, gisteren bekendgemaakt. Wat betreft de gekozen premier heeft de commissie-De Koning niet, zoals de opdracht luidde, “aan de hand van concrete wetsteksten de argumenten voor en tegen genventariseerd”. Met betrekking tot het kiesstelsel heeft oud-minister De Koning de mogelijkheden van het Duitse kiesstelsel om een directere band tussen kiezer en gekozene te bevorderen “onvoldoende onderzocht”. Het Duitse kiesstelsel is een mengvorm van het in Nederland gehanteerde systeem van evenredige vertegenwoordiging en het Britse districtenstelsel. De fractievoorzitters zullen na het zomerreces laten weten hoe vervolgonderzoek moet worden uitgevoerd.