Noodhulp Pronk

DEN HAAG, 2 JULI. Minister Pronk (ontwikkelingssamenwerking) moet zeer tegen zijn zin tien miljoen gulden inleveren bij zijn collega Kooijmans (buitenlandse zaken) voor noodhulp aan niet-ontwikkelingslanden. De Tweede Kamer heeft dat bedrag vanochtend vroeg van Pronks begroting gehaald. Het voorstel daartoe kreeg de steun van CDA, VVD, SGP en CD. Pronk had het wijzigingsvoorstel gisteren nog “met kracht” ontraden. De Kamer vindt dat een apart potje overeind moet blijven voor hulp bij calamiteiten in landen die niet staan op de lijst voor ontwikkelingshulp. Volgens Pronk is jaarlijks minder dan tien miljoen nodig voor hulp aan niet-ontwikkelingslanden en moet hij dus onnodig veel inleveren.