Na toezegging van Dales; CDA trekt plan in voor minder rijksambtenaren

DEN HAAG, 2 JULI. De CDA-fractie in de Tweede Kamer heeft gisteren het plan ingetrokken om het aantal rijksambtenaren dit jaar met duizend extra te verminderen.

Eerder dreigde minister Dales (binnenlandse zaken) met opstappen indien het CDA zou vasthouden aan dit plan. Dat bleek tijdens een debat over de afslanking en de werkwijze van de rijksoverheid.

Het Kamerlid Paulis (CDA) had wijzigingsvoorstellen ingediend bij de zogenoemde suppletoire begrotingen waardoor het aantal ambtenaren dit jaar met duizend zou verminderen. Dales typeerde gisteren de voorstellen van Paulis “slecht voor de organisatie, slecht voor het management en slecht voor het personeel”.

In 1991 heeft het kabinet afgesproken dat door het efficiënter werken van de rijksoverheid een bedrag van 660 miljoen gulden zou kunnen worden bespaard in deze kabinetsperiode. De verwachte groei met tweeduizend arbeidsplaatsen zou worden omgebogen in een daling met in totaal zevenduizend ambtenaren in 1994.

Vorig jaar leek het erop dat het kabinet deze besparing niet zou realiseren en de regeringsfracties van CDA en PvdA dienden daarom toen een motie in. Ruim twee maanden geleden weigerde Dales deze motie, die zou moeten leiden tot zevenduizend ambtenaren minder in 1994, uit te voeren.

In april kondigde het kabinet een extra efficiency-korting aan van 240 miljoen gulden en dat was voor de PvdA reden om de gezamelijke motie in te trekken. Gisteren maakte Dales bekend dat onder meer door de extra efficiency-korting het aantal ambtenaren in deze kabinetsperiode toch met zevenduizend wordt teruggebracht. Uiteindelijk zwichtte de woordvoerder van de CDA-fractie voor de argumentatie, voor de toezegging èn voor het dreigement van Dales: “Wanneer u mij tot het uiterste tergt, ben ik zo vertrokken want ik ben zeer onafhankelijk.”

De SGP'er Van der Vlies gaf in het Kamerdebat een beeldende schets van het gebeuren: de CDA-fractie heeft Paulis met een Leopard-tank de politieke arena ingestuurd. Dat kwam heel dreigend over. De minister slaat een piketpaal. Paulis komt uit de tank met een plastic hamertje en tikt nog eens tegen de piketpaal. Dan kruipt hij weer in de tank en roept nog "ik hou niet van losse flodders'.

Oppositiepartij VVD hekelde eveneens het optreden van het CDA. “Dit is met geen pen te beschrijven”, zei woordvoerder Linschoten. De VVD-fractie steunde de CDA-fractie; samen beschikken ze over 76 van de 150 zetels. Volgens Linschoten heeft Paulis hem over de ware motieven “voorgelogen”. Paulis zei dat hij met zijn voorstellen Dales onder “politieke druk” wilde zetten.

Linschoten verweet Paulis dat deze iedere keer met “dappere amendementen” komt om ze vervolgens terug te trekken. De minister hoeft maar “te blaffen en dan zit collega Paulis binnen één termijn weer kwispelend in zijn mandje”, zei Linschoten. PvdA-woordvoerder Van Heemst sprak van “paardemiddelen”.