Kamer steunt veto Lubbers tegen EG over verdeling geld

DEN HAAG, 2 JULI. Nederland mag niet aarzelen zijn veto in te zetten bij de verdeling van de gelden uit de structuurfondsen van de Europese Gemeenschap.

De Tweede-Kamerfracties lieten er gisteren in een overleg met staatssecretaris Dankert van Europese zaken geen enkele twijfel over bestaan: Nederland moet meer geld - ten minste 6,4 miljard gulden voor de komende zes jaren - uit die fondsen hebben voor zijn economisch zwakkere regio's, of het blokkeert met een veto het hele verdelingsplan van de Europese Commissie.

Vandaag komt de zaak al aan de orde in de bijeenkomst van de ministers van buitenlandse zaken. In hun volgende vergadering, op 19 juli, zullen die ministers een definitieve beslissing treffen.

De woordvoerders van de grote fracties, Van der Linden (CDA), Kersten (PvdA), Weisglas (VVD) en Ybema (D66) waren het erover eens dat Nederland jarenlang veel te weinig geld heeft gekregen uit die potten voor de zwakkere regio's, ook in vergelijking met de andere "rijke' landen. Het overgrote deel van het beschikbare geld gaat naar de armere EG-landen.

Vastgesteld werd tijdens het overleg van de vaste EG-commissie met Dankert dat landen die wèl grote sommen krijgen vaak niet eens in staat zijn deze voor concrete projecten aan te wenden. De fractiewoordvoerders uitten duidelijke twijfels over de doelmatigheid van de fondsen. Nederland moet tot 1997 ongeveer 17 miljard gulden bijdragen aan de structuurfondsen. De Kamer vindt dat daar wel wat tegenover mag staan, omdat ook Nederland structuur-zwakke regio's kent.

Een van de redenen dat Nederland weinig heeft gekregen is dat de armoede in Nederland verhoudingsgewijs veel gelijkmatiger verdeeld is over het gehele land dan in de meeste andere lidstaten. Minister-president Lubbers, die deze week over deze kwestie in Brussel gesprekken heeft gevoerd met onder anderen Commissie-voorzitter Delors, heeft aangevoerd dat een groot deel van de werkloosheid in Nederland verstopt zit in de WAO en in de VUT.

Bij zijn bezoek aan Brussel kreeg Lubbers van Delors te horen dat er weinig mogelijkheden zijn de bijdragen voor Nederland uit te breiden. Ook de premier dreigde daarbij al met een veto te zullen komen, zodat de gehele verdeling wordt geblokkeerd. Volgens diplomaten in Brussel heeft Lubbers de Commissie duidelijk gemaakt dat Nederland niet langer wil worden behandeld “als het gezeglijke kindje uit de klas dat altijd meegaat”. “De tijd dat men over ons heen kon walsen, is voorbij”, aldus de diplomaat.

Onder leiding van premier Lubbers hebben de ministers Kok (financiën), Kooijmans (buitenlandse zaken), Bukman (landbouw), Andriessen (economische zaken), De Vries (sociale zaken) en staatssecretaris Dankert gisteren over deze kwestie vergaderd en daarbij de strategie tot de Europese ministerraad van 19 juli uitgezet. De EG-Kamercommissie wil dit weekeinde nog een verslag van de ministerraad van vandaag in Brussel en is bereid zonodig volgende week uit het vandaag begonnen zomerreces terug te keren naar Den Haag.