IZF behaalt 2,1 mln. meer winst

De winst van het Instituut voor Ziekenhuisfinanciering (IZF) in Utrecht is gestegen van 3,4 miljoen in 1991 tot 5,5 miljoen gulden in 1992.

Vorig jaar april verkochten de aandeelhouders Aegon, Amev en Centraal Beheer hun belangen em bracht de Crediet- en Effectenbank haar belang terug tot 10 procent. Negentig procent van IZF is nu in handen van Internationale Nederlanden Bank.

Op grond van de gesloten financieringscontracten wordt in 1993 een verdere groei van de portefeuille verwacht van ongeveer 100 miljoen gulden. Een bevredigend resultaat ligt eveneens in de lijn der verwachtingen. IZF schrijft in haar verslag dat de behoefte aan langlopende geldleningen in de zorgsector op een hoog niveau zal blijven, gezien de jaarlijkse investeringen van ongeveer 2,5 miljard gulden.