HERDRUKT Pas verschenen

Frans Pointl De kip die over de soep vloog Uitg. Nijgh & Van Ditmar, ƒ 15,-

Heere Heeresma Han de Wit gaat in ontwikkelingshulp Uitg. De Prom, 137 blz., gellustreerd, ƒ 14,90