Haagse gemeenteraad eist dat CD ook stemt

DEN HAAG, 2 JULI. De Haagse gemeenteraad wil dat de rechtse partijen CD en CP'86 meestemmen bij raadsbesluiten. Het raadslid A. van den Berg (VVD)vermoedt dat de partijen zich consequent van stemming onthouden, waardoor “in feite niet gebeurt wat de raad wil”.

Gisteravond vroeg de VVD een hoofdelijke stemming aan over een subsidievoorstel nadat was geconstateerd dat de drie rechtse raadsleden een avond lang niet hadden deelgenomen aan de gebruikelijke stemming. Daarin vraagt de burgemeester voor- dan wel tegenstanders van een voorstel op te staan om het aantal hoofden te tellen. Meestal laat de burgemeester het ervan afhangen welke groep het snelst kan worden geteld. Het andere deel van de raad kan dan blijven zitten. De raad stemt alleen hoofdelijk als er onduidelijkheid bestaat over de precieze stemverhouding.

Gisteravond was het Van den Berg opgevallen dat de leden van CD en CP'86 bij geen van de stemmingen over een serie amendementen waren opgestaan. Toen de burgemeester bij het subsidievoorstel de voorstanders vroeg op te staan bleken dat het om 20 van de 41 stemmen te gaan. Als de burgemeester de tegenstanders had gevraagd op te staan was de uitslag andersom geweest omdat de drie rechtse raadsleden in dat geval ook waren blijven zitten, meent Van den Berg. Daarop vroeg zij een hoofdelijke stemming aan, tot ongenoegen van de PvdA-fractie.

Fractievoorzitter P. Heijnen (PvdA) vroeg om schorsing van de vergadering. “Er is een afspraak tussen de democratische partijen dat we niet actief lobbyen om de stemmen van CD- en CP-leden.” Na overleg tussen de fracties trok de VVD de aanvraag in.

Heijnen zag in dat er bij de VVD geen sprake was geweest van “kwade opzet” om de stemverhouding te benvloeden. Hij was het eens met het VVD-bezwaar. “In de raad zit je nu eenmaal met drie non-valeurs die niet eens weten waar het over gaat. Het is dood gewicht, maar de stemmen tellen wel mee.” De fracties gaan bekijken of de reglementen kunnen worden aangepast.