Examenfraude

LEEUWARDEN, 2 JULI. Bij het VWO-eindexamen economie II aan het Bogermancollege in Sneek is onzorgvuldig gehandeld door een corrector, maar er is geen sprake van fraude. Dat concludeert de onderwijsinspectie na een onderzoek naar mogelijke examenfraude.