Europees profijt onzeker; Oeso: wereld nabij herstel van economie

PARIJS, 2 JULI. De wereldeconomie is dichtbij herstel van een driejarige periode van zwakte, maar het is nog zeer onzeker of Europa ervan zal profiteren. Dit zegt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) in haar halfjaarlijkse Economic Outlook.

De Oeso voorziet voor 1994 een groei van 2,7 procent in de 24 aangesloten industrielanden. De groei zou dit jaar voor het hele Oeso-gebied op 1,2 procent uitkomen, na een groei van 1,5 procent vorig jaar. Volgens de organisatie in Parijs groeit de werkloosheid de komende twaalf maanden echter nog met 1,5 miljoen tot bijna 36 miljoen mensen, ofwel 8,7 procent van de beroepsbevolking. Pas eind 1994 zou de werkloosheid langzaam kunnen afnemen. Eerder gaf de Oeso al aan dat vooral in Europa de arbeidsmarkt flexibeler moet worden gemaakt.

De Oeso noemt drie hoofdoorzaken voor de “onbevredigende” economische ontwikkelingen en erkent dat de effecten daarvan flink zijn onderschat. Naast het hoge rentepeil in Europa zijn dat het gebrek aan vertrouwen bij consumenten en bedrijven, en het aflossen van lichtvaardig afgesloten leningen door gezinnen en bedrijven. De bestedingen worden hierdoor geremd. Japan heeft het dieptepunt waarschijnlijk achter de rug, maar het herstel zal matig zijn. Ook de zich herstellende economieën van de VS, Canada en Groot-Brittannië zijn nauwelijks in staat de rest van de wereld mee te trekken.

De risico's in Europa zijn het grootst, zo staat in het rapport. Volgens de Oeso zal de Europese economie dit jaar met 0,3 procent krimpen. Eerder voorspelde ook de EG voor dit jaar een negatieve economische groei. In 1994 verwacht de Oeso een groei van 1,8 procent. “In continentaal Europa zal het herstel bijna zeker zwak zijn, tenzij in de nabije toekomst een duidelijke verdere rentedaling plaatsheeft. Het risico bestaat dat het herstel pas ver in 1994 inzet”, aldus het rapport. De Oeso voorspelt overigens een forse daling van de korte-termijnrente in Duitsland, die eind volgend jaar drie procentpunten lager zou kunnen zijn dan het huidige peil. Zo'n verlaging is volgens de Oeso “cruciaal”. Toch lijkt zij het behoedzame beleid van de Bundesbank te steunen. “De dalende produktie en loonmatiging zouden een monetaire versoepeling mogelijk moeten maken, maar tijdstip en omvang moeten zorgvuldig worden beoordeeld om het herstel van de prijsstabiliteit niet in gevaar te brengen,” zo staat in het rapport.

De Organisatie waarschuwt dat de druk op overheden om de uitgaven te vergroten bij het uitblijven van een soepeler monetaire politiek groter kan worden. Volgens de Parijse organisatie zal een budgettaire stimulans echter meer kwaad dan goed doen, omdat de vooruitzichten voor de middellange termijn door een hogere inflatie en het uitblijven van een daling van de lange-termijnrente slechter worden. “Voor het eerst in dertig jaar zijn de Oeso-landen er bijna in geslaagd duurzaam een lage inflatie te bereiken. Indien deze gelegenheid wordt benut, kan economisch herstel een periode van voortdurende groei.”

De Oeso onderstreept dat de ook door het Centraal Planbureau verwachte krimp voor de Nederlandse economie dit jaar met 0,3 procent veel gematigder is dan die in Duitsland (min 1,9 procent). Voor 1994 voorziet de Oeso zowel in Nederland als Duitsland een groei van 1,4 procent, al zal dit percentage door de onzekerheden eerder lager dan hoger uitvallen. De werkloosheid zal oplopen van 8,5 procent dit jaar tot 9,3 procent in 1994. De verslechtering van de economie heeft in de eerste maanden van dit jaar gezorgd voor een “lang uitgestelde uitstoot van arbeid”. (Reuter, AP, AFP, ANP)