De mogelijkheid tot een zwangerschap na de ...

De mogelijkheid tot een zwangerschap na de menopauze is geen oplossing voor een "probleem', integendeel, het introduceert nieuwe problemen.

H. Harmens, Vrije Universiteit te Amsterdam

Promovendi worden te weinig doordrongen van de in de promotieformule genoemde rechten en plichten jegens wetenschap en maatschappij, welke aan de doctorsgraad verbonden zijn. Een duidelijke omschrijving van deze rechten en plichten, bijvoorbeeld in het promotiereglement, zou hierin verbetering kunnen brengen.

R.W. Visschers, Vrije Universiteit te Amsterdam

Hij die het gedrukte woord prefereert boven elektronische communicatie zal zich op niet al te lange termijn in dezelfde positie bevinden als een middeleeuwse monnik die niet geloofde in de boekdrukkunst.

J.J.A. Leenaars, Vrije Universiteit te Amsterdam