Concentratie ministeries in centrum

DEN HAAG, 2 JULI. De nieuwe huisvesting van het ministerie van WVC in het centrum van Den Haag is één onderdeel van een omvangrijk bouwplan voor de zogenaamde LaVi-kavel, het gebied tussen het nieuwe gebouw van VROM en het nieuwe stadhuis dat naar een ontwerp van de Amerikaan Richard Meier wordt gebouwd.

WVC komt in twee gebouwen, het bestaande kantoorverzamelgebouw Transitorium en het nieuwe Turfmarktkantoor. Het Transitorium, dat voor veertig procent door WVC zal worden gebruikt, wordt tot op het betonskelet gestript en vervolgens uitgebreid en van nieuwe gevels voorzien door de Amerikaanse architect Michael Graves. Het aangrenzende Turfmarktkantoor, dat gebouwd wordt over het tramtracé dat ook dwars door VROM voerten voor zestig procent door wVC wrodt gebruikt, wordt ontworpen door Sjoerd Soeters. Het gisteren gepresenteerde ontwerp betreft de stedebouwkundige uitleg; volgens een woordvoerder van VROM zijn de architectonische details op de maquette een voorstel van supervisors Krier en Soeters, en nog geen uitgewerkt ontwerp van de betrokken architecten.

De keuze van de architecten voor de hele LaVi-kavel is vastgesteld door de Rijksgebouwendienst, de gemeente Den Haag en MAB/Bouwfonds. Behalve Graves en Soeters zijn dat de Nederlanders Gunnar Daan, Bert Dirrix, Peter Drijver en Karelse Van der Meer, de Argentijn-Amerikaan Cesar Pelli en de Luxemburger Rob Krier, die samen met Soeters het stedebouwkundige ontwerp voor het gebied heeft gemaakt. Het gebied is genoemd naar het ministerie van landbouw en visserij dat zich hier zou vestigen; in 1987 is daarvan afgezien. Toen is besloten dat hier een nieuwe, compacte wijk moest ontstaan. In december 1992 is het masterplan goedgekeurd.

Met de verhuizing van WVC ontstaat op loopafstand van het station een concentratie van ministeries - WVC, VROM, justitie en binnenlandse zaken - waar ruim negenduizend ambtenaren komen te werken. Het plan voor de LaVi-kavel voorziet behalve in kantoren ook in woningen, winkels en parkeergarages.

Op de Dag van de Architectuur is gisteren officieel het Stimuleringsfonds voor Architectuur opgericht. Voor 1993-96 hebben WVC en VROM 6,8 miljoen per jaar beschikbaar gesteld. Het fonds kent subsidies toe aan incidentele projecten van zowel lokale overheden als ontwerpers, opdrachtgevers en bouwbedrijven. De bestaande subsidieregelingen van WVC en VROm op het gebied van manifestaties, publikaties en incidentele projecten worden aan het fonds overgedragen.