Commissie: landbouwstudie is slecht georganiseerd

ROTTERDAM, 2 JULI. Het onderwijs aan de Landbouwuniversiteit in Wageningen is slecht georganiseerd. De structuur van het doctoraalprogramma is zo complex en uitgebreid dat de visitatiecommissie Landbouw-wetenschappen er geen helder beeld van kan krijgen. Niettemin is de kwaliteit van de afgestudeerden uit Wageningen hoog.

Dit zijn de belangrijkste conclusies van een internationale commissie onder leiding van de Britse hoogleraar Roberts, die in opdracht van de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) de Landbouwuniversiteit beoordeelde.

De commissie constateert dat de studenten na de propaedeuse kiezen uit ongeveer 2000 verschillende cursussen. Bijna de helft van de studenten heeft dan ook problemen in de planning van hun studieprogramma, vooral als ze twee cursussen willen volgen die tegelijk worden gegeven. Studenten klagen ook dat in veel colleges recent onderzoek onvoldoende aan de orde komt. Volgens de visitatiecommissie zijn er te veel kleine cursussen en is de begeleiding van studenten onder de maat. De commissie noemt verder als punt van kritiek dat voor de stafleden prestaties in het geven van onderwijs onvoldoende meewegen in de promotiemogelijkheden.

Ondanks de de geconstateerde tekortkomingen heeft de commissie veel lof voor de kwaliteit van de afgestudeerden. Een belangrijke oorzaak van deze kwaliteit is de grote eigen verantwoordelijkheid die studenten in Wageningen dragen voor hun opleiding, waardoor ze zelfstandiger kunnen werken dan veel van hun buitenlandse collega's. De commissie prijst ook de recente inspanningen van de universiteit om de tekortkomingen in het onderwijs weg te nemen.