CDA lijdt vlak voor het reces nog enige nederlagen

PAG.3 CDA ZWICHT; PAG.7 HOOFDARTIKEL

DEN HAAG, 2 JULI. Het CDA heeft gisteren, op de laatste dag voor het zomerreces, tweeëneenhalve nederlaag geleden in de Tweede Kamer.

In het debat over de wetsvoorstellen ter verbetering van de arbeidskansen voor allochtonen koos coalitiepartner PvdA voor het initiatief-wetsvoorstel van de oppositiepartijen GroenLinks, D66 en VVD en niet voor het ontwerp van CDA-minister De Vries.

Onder de dreiging met aftreden door minister Dales (binnenlandse zaken) ging de CDA-fractie door de knieën met de eis het aantal ambtenaren nog dit jaar met duizend extra te verminderen.

De CDA-fractie kreeg slechts gedeeltelijk haar zin met de eis voor uitbreiding van de Koninklijke Marechaussee. Er komt weliswaar tachtig man bij, maar pas volgend jaar en niet dit jaar, zoals het CDA had geëist.

Dat het een slechte dag voor de grootste regeringspartij was, kon men vannacht om twintig over drie duidelijk op de gezichten van de CDA-fractieleden lezen, toen zij, slechts gesteund door de Centrumdemocraat Janmaat, alleen bleken te staan in hun afwijziging van het initiatief-wetsvoorstel van GroenLinks, VVD en D66 over de aanpak van de werkloosheid onder allochtonen. Ze zaten stil en wat aangeslagen voor zich uit te kijken.

Alle pogingen van CDA-minister De Vries om de coalitiepartner in het regeringskamp te houden mislukten. De Partij van de Arbeid, onder leiding van het oorspronkelijk uit Griekenland afkomstige Kamerlid Apostolou, koos voor de oppositie: bedrijven en andere arbeidsorganisaties met meer dan 35 werknemers moeten voortaan gegevens over het aantal allochtonen dat ze in dienst hebben rapporteren aan de Kamers van Koophandel.

De andere politieke nederlagen werden eerder op deze laatste, lange Kamerdag voor de zomervakantie geleden. Het CDA-Kamerlid Paulis zwichtte voor de barse toon van minister Dales, die niet van plan was in te gaan op de eis nog dit jaar het aantal ambtenaren met duizend extra terug te brengen. Dales sprak van “draconische” voorstellen van Paulis, die slechts bedoeld waren om “te sarren en te pesten”. Nadat Dales had herhaald dat de afspraak om het aantal ambtenaren volgend jaar met 7.000 te verminderen wordt gehaald, trok Paulis zijn eis in, nog voordat hij met zijn fractie had overlegd.

In de kwestie van de uitbreiding van de marechaussee vond de CDA'er Koffeman zijn partijgenoot staatssecretaris Frinking tegenover zich. Deze bleef hard onder het aandringen van Koffeman dat er direct tachtig man bij zouden komen. Koffeman liet het erbij.

Een schrale troost voor het CDA is dat ook de PvdA gisteren in de Kamer een nederlaagje leed. De socialisten stonden alleen in hun steun voor PvdA-minister Pronk (ontwikkelingssamenwerking), die zich krachtig verweerde tegen het plan van CDA en VVD om tien miljoen gulden bij zijn collega Kooijmans (buitenlandse zaken) in te leveren voor noodhulp aan niet-ontwikkelingslanden.

    • Rob Meines