BVD verdenkt "oude' verdachte van bomaanslag

PAG.3 METHODEN BVD

DEN HAAG, 2 JULI. RARA-activist René R. geldt als een van de verdachten van de bomaanslag bij het ministerie van sociale zaken, aldus kringen rondom de BVD.

R. werd in april 1989 tot 18 maanden veroordeeld, waarvan zes voorwaardelijk wegens poging tot brandstichting bij de Schiedamse paspoortenfabriek Elba in januari 1988. Betrokkenheid bij andere aanslagen werd onbewezen geacht of de bewijzen waren onrechtmatig verkregen.

Gisteren liet hij - na via een omweg te zijn benaderd - weten niets meer over RARA te willen zeggen. Hij zegt "een nieuw leven te zijn begonnen'.

Een BVD-zegsman zei gisteren dat de veiligheidsdienst en justitie exact weten wie achter de aanslag op het ministerie zitten. Het zou gaan om een groep van vier of vijf personen die ook verantwoordelijk is voor de bomaanslag op het huis van staatssecretaris Kosto (justitie) op 13 november 1991. Volgens deze zegsman is de verklaring die gisterochtend werd afgeleverd bij Radio Rijnmond - waarin de aanslag wordt opgeëist door RARA - geschreven door de vriendin van R. Gisteren werden politie en brandweer een half uur voor de bomexplosie telefonisch gewaarschuwd voor de bom. Hierbij werd een bandje afgedraaid waarop beurtelings een mannen- en een vrouwenstem spraken. Volgens de BVD-zegsman waren dit echter door een computer nagebootste stemmen. “We zijn precies op de hoogte van het doen en laten van de groep. Ze worden grondig in de gaten gehouden. Maar het is bijna onmogelijk mensen te schaduwen die weten dat dit gebeurt.”

Tweede-Kamerlid Dijkstal (VVD) uitte gisteren zijn twijfel over het nut van de betrokkenheid van de BVD bij het RARA-opsporingsonderzoek. Volgens hem kan de BVD zich dit keer beter niet mengen in het onderzoek van de politie, zoals bij de vorige aanslagen het geval was. “Na de aanslagen op het woonhuis van Kosto en Binnenlandse Zaken riep de BVD-directeur dat hij wel wist wie het waren. Nou, daar blijkt dus weinig van terecht gekomen.” Volgens Dijkstal was de samenwerking van de politie met de BVD in het opsporingsteam dat na de Kosto-aanslag werd opgezet geen succes.

Volgens Binnenlandse Zaken is de BVD niet betrokken bij het recherchewerk. “De BVD heeft geen opsoringsbevoegdheid. Maar natuurlijk heeft de BVD wel een plaats in het sturend beleidsteam van de landelijke officieren van justitie voor terrorisme-bestrijding.”

De helft van het gebouw van Sociale Zaken is door de politie nog niet vrijgegeven. Directeuren van afdelingen die in dit deel zijn gehuisvest gaven aan van welke ambtenaren het werk zo belangrijk is dat het per se moet worden voortgezet. Voor circa honderd ambtenaren is elders in het gebouw een tijdelijke werkplek gearrangeerd.

Rond middernacht kreeg de Haagse politie de telefonische melding dat om één uur twee bommen zouden afgaan bij Binnenlandse Zaken en Sociale Zaken. De omgeving van het gebouw van Binnenlandse Zaken werd afgezet en het aanwezige bewakingspersoneel geëvacueerd. Het gebied rond Sociale Zaken was nog afgezet. Toen om half twee nog geen klap was gehoord werd de afzetting verwijderd, aldus de Haagse politie.