Borstvoeding verkleint kans op borstkanker

LONDEN, 2 JULI. Vrouwen die hun kinderen gedurende ten minste drie maanden borstvoeding gaven, hebben een aanmerkelijk geringere kans op borstkanker dan moeders die flesvoeding gaven. Dat blijkt uit een onderzoek dat vandaag is gepubliceerd in het British Medical Journal.

“Voor elke baby die met de borst werd gevoed, werd het risico op borstkanker met ongeveer 15 procent verminderd. Dat is een significante afname”, zegt professor Clair Chivers, leidster van de onderzoeksgroep aan de Universiteit van Nottingham. Borstkanker is bij vrouwen de meest voorkomende kanker met een hoge mortaliteit.

De Britse groep heeft gekeken naar een groep van 755 vrouwen onder de 36 jaar in elf verschillende regio in Groot-Brittannië die borstkanker had gekregen. De wijze waarop zij hun kinderen hadden gevoed werd vergeleken met een identieke, even grote groep die geen borstkanker had gekregen.

De kans op borstkanker verminderde met de duur waarin borstvoeding werd gegeven. Na drie maanden was geen vermindering meer merkbaar. Wel bleek bij iedere nieuwe baby dat de borst kreeg het effect op te treden. De onderzoeksgroep had weinig moeders onderzocht die meer dan drie kinderen de borst hadden gegeven.

Volgens de onderzoeksgroep is het van belang te achterhalen hoe het komt dat borstvoeding de kans op borstkanker vermindert. Een statistisch verband alleen is weinig bevredigend, andere oorzaken kunnen van belang zijn. Tot dusverre blijkt het feit dat borstvoeding tijdelijk de menstruatie onderdrukt, geen belangrijke oorzaak van de vermindering van de kans op borstkanker. (Reuter).