Bedrijf krijgt meldingsplicht allochtonen

PAG.12 DEBAT

DEN HAAG, 2 JULI. Bedrijven en andere arbeidsorganisaties (gemeenten, ziekenhuizen enz.) met meer dan 35 werknemers moeten gegevens over het aantal allochtonen dat zij in dienst hebben rapporteren aan de Kamers van Koophandel. Die informatie zal tegen betaling van kopieerkosten voor iedereen beschikbaar zijn.

Dit besliste de Tweede Kamer vannacht om kwart voor drie. De werkgeversorganisaties VNO en NCW reageerden vanmorgen “teleurgesteld” op het besluit. Zij vrezen “bureaucratische toestanden”. De vakcentrale FNV is positief over het Kamerbesluit. De politiek moet een eigen verantwoordelijkheid nemen, en de keuze voor openbaarheid is “best goed”, aldus een woordvoerder.

Het Kamerbesluit heeft volgens een VNO-woordvoerder gevolgen voor het akkoord dat de werkgevers op 14 november 1990 in de Stichting van de Arbeid sloten met de vakcentrales. Daarin staat dat in vier tot vijf jaar 60.000 arbeidsplaatsen voor etnische minderheden worden gecreëerd. De werkgevers willen niet langer meewerken aan de jaarlijkse evaluatie, samen met de overheid, van dit akkoord. Het parlement vond de resultaten tot dusver teleurstellend.

Na drie dagen debatteren besloot de PvdA vannacht op het allerlaatste moment, na een half uur schorsing, te kiezen voor het wetsvoorstel van de VVD, D66 en GroenLinks, en tegen het minder ver gaande voorstel van het kabinet.

Minister De Vries (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) reageerde terughoudend. “Beide wetsontwerpen beogen een vergroting van de werkgelegenheid voor allochtonen, maar hanteren andere instrumenten. Ik hoop dat de Tweede Kamer de juiste taxatie heeft gemaakt”, aldus de minister. De Kamer, exclusief het CDA, reageerde met instemmend geroffel op de Kamerbankjes.

Voor De Vries is het spel echter nog niet uitgespeeld. Hij sluit niet uit dat de VVD-fractie in de Eerste Kamer méér rekening zal houden met de werkgeverswensen dan de VVD-collega's in de Tweede Kamer.

Het kabinet wilde net als de oppositie werkgevers met meer dan 35 werknemers verplichten tot het registreren van het aantal allochtone werknemers, hoeveel er jaarlijks bijkomen en afvloeien, en of ze promotie maken. Die informatie moest van De Vries echter vertrouwelijk blijven, al zouden de arbeidsbureaus het recht krijgen de gegevens in te zien.

PvdA-woordvoerder Apostolou vroeg in een amendement organisaties van minderheden toegang te geven tot de gegevens van individuele bedrijven. Nadat minister De Vries het PvdA-amendement “in de meest sterke bewoordingen” had ontraden, koos de PvdA alsnog voor het wetsvoorstel van de oppositie.