Akkoord in haven over WAO-gat

ROTTERDAM, 2 JULI. De werkgevers in de Rotterdamse haven en de vervoersbonden van FNV en CNV hebben overeenstemming bereikt over de compensatie van de verlaagde uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid (WAO).

Na maandenlange onderhandelingen kwamen de partijen overeen het zogeheten WAO-gat collectief voor de circa 8.000 operationele werknemers in de haven te repareren.De kosten van de reparatie worden voor de helft betaald uit de middelen van het pensioenfonds voor de vervoer- en havenbedrijven. De andere helft komt uit aanpassing van de zogenoemde inflatiecorrectie op de aanspraken op pensioen. Vanaf 1 januari zullen de werknemers bijdragen aan de reparatie van het WAO-gat. De kosten zullen gelijk zijn aan de daling van de WAO-premie op dat moment. Voor het kantoorpersoneel in de haven is deelname aan de compensatie van de verlaagde WAO-uitkeringen vrijwillig. Bonden en werkgevers zullen de premie per bedrijf vaststellen.