Werkloosheid naar record in Frankrijk

PARIJS, 1 JULI. Het aantal werklozen in Frankrijk is vorig maand met bijna 30.000 gestegen tot een recordhoogte van 3.141.200 personen.

Dat komt overeen met 11,5 procent van de beroepsbevolking, aldus een bekendmaking van het Franse ministerie van arbeid. Volgens het departement is de stijging van de werkloosheid geringer dan in de twee voorgaande maanden, maar groter dan een jaar geleden, toen de Franse economie nog groeide. Het aantal personen dat langer dan een jaar werkloos is, bedroeg vorige maand 941.400. De Franse conservatieve regering verhoogde gisteren het minimumloon met 2,3 procent, dat is de geringste verhoging die wettelijk is toegestaan.