Senator met klassieke vakbondsstem; H. van der Meulen

Hij speelt bij het CDA de hoofdrol in het WAO-debat: senator Harm van der Meulen. Het blijft een wat onwennige toevoeging aan de naam: senator. Want Harm van der Meulen is, hoewel hij de vakcentrale al weer zeven jaar geleden als voorzitter verliet, toch vooral synoniem voor het CNV. Toen hij in 1987 besloot voor het CDA in de Eerste Kamer zitting te nemen was dat verrassend, maar ook wel verklaarbaar. Kritisch is Van der Meulen als CNV-voorzitter altijd geweest voor "zijn' CDA. Maar bovenal was hij ook "mannenbroeder' en dus loyaal.

Wie Harm van der Meulen hoort spreken, denkt de kansel er automatisch bij. Hij is van de generatie vakbondsmannen met karakteristieke stemmen. Herman Bode, Arie Groenevelt, Harm van der Meulen, een microfoon hadden ze nooit nodig. Van der Meulen heeft een "klassieke' vakbondscarrière gemaakt. Na de ambachtsschool en onder andere een baan als machinebankwerker bij Hoogovens, trad hij in 1952 op 31-jarige leeftijd in dienst bij de Christelijke Metaalbond. De hoogste post binnen de christelijke vakbeweging bereikte hij in 1978 met zijn verkiezing als voorzitter van het CNV.

Van der Meulen kreeg toen de zorg voor het profiel van het CNV, nadat deze organisatie definitief had besloten alleen verder te gaan. Kort daarvoor waren de socialische vakcentrale NVV en het katholieke NKV gefuseerd tot de FNV. Het CNV koos uiteindelijk voor de eigen identiteit. Het was tevens het begin van een moeizame relatie met het CDA. Het voorzitterschap van Van der Meulen liep ongeveer synchroon met het bezuinigingsdenken dat het CDA in zijn greep had gekregen. Tegenover het no nonsense-beleid van Lubbers plaatste Van der Meulen het sociale gezicht van het CDA. Altijd heeft hij zich verzet tegen de de bezuiningen op de sociale zekerheid. “Ik kon niet anders dan kritiek spuien. Ik heb het nooit met plezier gedaan, maar ik mag om omwille van de familieband toch geen ander standpunt innemen”, zei Van der Meulen in een van zijn vele afscheidsinterviews als CNV-voorzitter.