Senaat wijkt niet voor druk Wallage

DEN HAAG, 1 JULI. De Eerste Kamer houdt vast aan haar eis dat het kabinet voor dinsdag een akkoord met verzekeraars moet hebben bereikt over de positie van chromisch zieke werknemers. Anders weigert de Senaat de nieuwe WAO-wet af te handelen, ondanks het dreigement van staatssecretaris Wallage (sociale zaken) dat hij dan zal aftreden.

Uitvoering van dat dreigement zou leiden tot een kabinetscrisis, want de nieuwe staatssecretaris van sociale zaken weet zich gesteund door premier Lubbers en vice-premier Kok. Wallage zei gisteren na het debat de woorden waarin hij zijn dreigement verpakte, weloverwogen en zorgvuldig te hebben gekozen. “Het was een vooraankondiging van zwaar weer.” In het debat over de WAO-voorstellen zei hij dat hij “zijn positie reserveert” als de Senaat volgende week niet tot stemming overgaat. Het kabinet wil dat over deze maatregelen, die onder meer een verlaging van toekomstige WAO-uitkeringen inhouden, beslissingen worden genomen.

De hele Eerste Kamer heeft echter de eis geformuleerd dat het kabinet met verzekeraars “een bindend akkoord op hoofdlijnen” moet hebben bereikt. CDA-senator Van der Meulen onderstreepte na de woorden van Wallage nog eens dat deze voorwaarde “nog steeds overeind staat”. Met zo'n overeenkomst wil de Eerste Kamer de positie van chronisch zieken of andere werknemers met een "progressief ziektebeeld' zeker stellen. Zij moeten de mogelijkheid krijgen zich particulier bij te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid, ook als ze niet onder een collectieve, per CAO afgesproken regeling vallen.

PvdA-senator Van de Zandschulp nam gisteren wel enige afstand van de eis van het "bindend akkoord'. Hij voorziet dat Wallage niet voor dinsdag tot een akkoord met de verzekeraars zal komen. In dat geval is “een politiek commitment” van het kabinet ook voldoende, aldus Van de Zandschulp. Zo'n commitment kan zijn dat het kabinet belooft de positie van de chronisch zieken wettelijk te regelen. Wallage weigert dat tot nu toe.

Het kabinet moet zich binden aan een “resultaatverplichting”, zei Van de Zandschulp. De PvdA-senator sprak daarmee de beschuldiging tegen van Kamerlid De Boer (Groen Links) dat hij “een ontsnappingsroute” voor het kabinet zocht om aan de dreigende crisis te ontkomen.

Als de Eerste Kamer al besluit dinsdag over de WAO-voorstellen te stemmen, staat nog niet vast dat zij ook vóór zal stemmen. Van VVD, D66, Groen Links, SGP, GPV en RPF is wel zeker dat zij tegen de wetsvoorstellen zijn. CDA en PvdA hebben vele bezwaren tegen de kabinetsplannen. Zowel Van der Meulen als Van de Zandschulp maakte gisteren duidelijk dat hun fracties over de wetsvoorstellen allerminst tevreden zijn. Maar een akkoord tussen kabinet en verzekeraars zal CDA en PvdA, luidt de verwachting, over hun aarzeling helpen.