Robein ziet winst nagenoeg halveren

De omzet van levensverzekeraar Robein is vorig jaar - zoals verwacht - gedaald met 46 procent van 196,5 miljoen naar 105,6 miljoen gulden.

De winst daalde met hetzelfde percentage van 4,9 miljoen naar 2,6 miljoen gulden. De omzetdaling vloeide voornamelijk voort uit de afneming van het aantal koopsompolissen, waarvoor het fiscale regime slechter werd.

Gezien de omstandigheden is Robein niet ontevreden over de omzet van 1992. Eind vorig jaar was bij de verzekeraar voor 1,4 miljard gulden verzekerd, iets meer dan een jaar daarvoor. Het aantal polissen nam met 11 procent toe tot bijna 22.000 stuks.

De omzet heeft in de eerste vier maanden van 1993 aanzienlijk hoger gelegen dan in dezelfde periode van 1992. Ook hier spelen fiscale regels weer een belangrijke rol. Mede gezien deze hogere omzet verwacht de directie voor dit jaar een ten minste gelijkblijvend omzet. Ook het resultaat zal in dezelfde orde van grootte kunnen liggen als in 1992, wanneer de startkosten voor een eigen bank, waaraan wordt gewerkt, buiten beschouwing worden gelaten.