RIETVELDPRIJS 1993 VOOR THEO BOSCH; Ontspannen landleven in een woonwijk

Vanmiddag werd voor de tweede maal de Rietveldprijs uitgereikt. Winnaar is de architect Theo Bosch, voor zijn woningbouwproject in de wijk Voordorp. De jury prees de bewonderenswaardige manier waarop in dit complex de "ontspannenheid van het landleven' is gehandhaafd.

Het zou Rietveld plezier hebben gedaan, dat weet de jury zeker, dat de naar hem genoemde prijs van de gemeente Utrecht dit jaar is toegekend aan de architect Theo Bosch voor zijn woningbouwproject in de wijk Voordorp. Vanmiddag werd bekend gemaakt dat de jury, bestaande uit de architecten Sjoerd Soeters en Gunnar Daan en criticus Hans van Dijk, dit complex uit twintig inzendingen heeft gekozen als winnaar van de tweede Rietveldprijs. Tot de mededingers behoorden bekende vakgenoten als Zwarts & Jansma, Cees Dam, Van den Broek en Bakema, en Atelier PRO.

De jury prijst Bosch' complex, dat verschillende woningtypes bevat, om de manier waarop het "bemiddelt' tussen stedelijkheid enerzijds en het omliggende land anderzijds. “De ontspannenheid van het landleven, die in menige uitbreidingswijk wordt vernietigd door de doodse strengheid van het gemiddelde woningbouwplan, is in dit complex op bewonderenswaardige wijze gehandhaafd.” Op de inrichting van de openbare ruimte heeft de jury echter vernietigende kritiek. Juist het gebied rondom het winnende project in Voordorp, met liefst veertien verschillende stroken - trottoirs, parkeerstroken, rijbanen, plaveisel - noemt de jury “een verlaten slagveld waar kennelijk een heftige, ambtelijke competentiestrijd is uitgevochten”.

Relatief veel van de genomineerde projecten staan op de kantorenparken in Rijnsweerd. Bij de meeste gebouwen op dit soort locaties hebben de opdrachtgevers zo'n behoefte de eigen individualiteit te benadrukken, dat de ontwerpers er niet toe komen een algemene standaard voor het kantoorgebouw te ontwikkelen. Voor één uitzondering heeft de jury veel lof: het Volmac-gebouw van Zwarts & Jansma, dat zelfs een prix de courage verdient. Helaas heeft het krachtige architectonische concept bij het bouwen het onderspit gedolven: “Het is dan ook jammer te moeten constateren dat de realiteit van de projectontwikkeling er zich even duidelijk in aftekent als de botten door de huid van een uitgehongerd beest.”

De jury was trouwens teleurgesteld, dat er voor deze Rietveldprijs helemaal geen projecten zijn voorgedragen op het gebied van stedebouw, parken, landschap en de inrichting van de openbare ruimte. “In een stad als Utrecht zijn er kansen en uitdagingen genoeg om de openbare ruimte te verbeteren.” Ook moet de Rietveldprijs zijn werkterrein - letterlijk - verbreden, opdat projecten in naburige gemeenten en wellicht de provincie in aanmerking komen.

Dit is de tweede keer dat de tweejaarlijkse Rietveldprijs (ƒ 15.000) wordt toegekend. De vorige winnaar was Abel Cahen, voor zijn Instituut voor Psychiatrische Dagbehandeling aan de Oudegracht.