NAFTA loopt averij op door besluit rechter

PAG 15: MILIEU MEXICO MEXICO-STAD, 1 JULI. Het Noordamerikaanse vrijhandelsverdrag Nafta heeft gisteren averij opgelopen. Een federale rechter in de Verenigde Staten heeft de regering-Clinton verplicht tot een milieu-effectrapportage heeft verplicht alvorens de verdragstekst ter ratificering aan het Congres voor te leggen.

De rechter zei dit in een vonnis in een zaak die drie Amerikaanse milieu- en burgergroeperingen tegen de regering hadden aangespannen. In het vonnis wordt verwezen naar de “reeds ernstige milieuproblemen” aan de Mexicaans-Amerikaanse grens.

Amerikaanse, Canadese en Mexicaanse autoriteiten haastten zich gisteren om te zeggen dat NAFTA nog steeds op koers ligt en de parallele onderhandelingen over complementerende hoofdstukken over arbeid en milieu gewoon verder zullen gaan. Het Amerikaanse ministerie van justitie zal onmiddelijk beroep aantekenen tegen het vonnis. “We zijn vierkant tegen dit vonnis”, heette het in een verklaring van het Witte Huis.

Zowel de Mexicaanse minister van buitenlandse handel Jaime Serra Puche als diens Canadese collega Tom Hawkings zeiden in Mexico-Stad, waar ze besprekingen voerden, dat het vonnis een “interne Amerikaanse aangelegenheid” is. “De voorziene kalender (voor de inwerkingtreding) blijft van kracht”, zei Serra Puche. Na goedkeuring door het Amerikaanse Congres zou NAFTA per 1 januari volgend jaar van kracht moeten worden. Een milieu-effectrapportage kan een vertraging van maanden, zo niet jaren, betekenen. verwijs

De Mexicaanse beurs reageerde onmiddellijk op het nieuws en sloot de dag af met een verlies van dertig punten, oftewel een daling van 1,8 procent. Daarmee werd de opleving van begin deze week weer ongedaan gemaakt. De aandelen Telmex (de geprivatiseerde Mexicaanse telefoonmaatschappij) moesten op Wall Street ruim twee procent prijsgeven. Maar een analist van Salomon Brothers in New York liet desgevraagd weten er van uit te gaan dat “NAFTA uiteindelijk wel zal worden goedgekeurd door het Amerikaanse Congres”.

Het NAFTA-akkoord werd vorig jaar ondertekend door de toenmalige president van de VS, George Bush, de Mexicaanse president Carlos Salinas de Gortari en de toenmalige Canadese premier Brian Mulroney. Als grootste hinderpaal voor het inwerking treden van NAFTA wordt ratificering door het Amerikaanse Congres gezien. Waarnemers menen dat de tegenstanders van NAFTA in het Congres met de uitspraak van de federale rechter gisteren nieuwe munitie hebben gekregen voor hun verzet tegen het akkoord. Als NAFTA wordt gerealiseerd, ontstaat één van de rijkste markten ter wereld met 360 miljoen consumenten en producenten, en een jaarlijks inkomen van meer dan zes triljoen dollar.

    • Reinoud Roscam Abbing