Letteren UvA stelt besluit over radicale hervorming uit

AMSTERDAM, 1 JULI. De raad van de Amsterdamse Letterenfaculteit heeft gisteren het besluit over een ingrijpende herstructurering van de faculteit uitgesteld tot volgende week.

Tijdens de vergadering, die de gehele dag duurde, bereikte de raad slechts overeenstemming over het financiële kader voor de operatie. De kosten van afwijkingen van de plannen van het faculteitsbestuur moeten grotendeels worden opgebracht uit een bezuiniging op het ondersteunend personeel, waartoe de raad eerder deze maand al besloot.

De raad sprak verder uit dat de herstructurering - die behalve een bezuiniging van vijf miljoen ook een versterking behelst van het "Europese profiel' van de faculteit - zoveel mogelijk zonder gedwongen ontslagen moet gebeuren. Uitgesloten zijn die ontslagen echter niet, zo heeft het bestuur herhaaldelijk onderstreept.

In het beleidsplan van het faculteitsbestuur wordt voorgesteld zeventig arbeidsplaatsen te schrappen en een aantal studierichtingen op te heffen. De faculteit, die nu een budget heeft van 55 miljoen per jaar, kampt met financiële problemen door dalende studentenaantallen.

De raad moet zich volgende week woensdag buigen over zes pakketten met amendementen op het beleidsplan. Het faculteitsbestuur heeft ook zelf een nieuw voorstel gepresenteerd waarin enkele met opheffing bedreigde studierichtingen - Amerikanistiek, Fonetische Wetenschappen, Nieuwgrieks - toch worden ontzien.