Informatie over allochtonen verdeelt De Vries en Kamer

DEN HAAG, 1 JULI. Minister De Vries (sociale zaken en werkgelegenheid) wil niet dat arbeidsbureaus informatie van afzonderlijke bedrijven over het aantal allochtonen dat ze in dienst hebben moeten doorgeven aan organisaties van minderheden. De minister kwam daardoor gistermiddag in de Tweede Kamer in conflict met het Kamerlid Apostolou van de PvdA, wiens amendement hij “in de meest strenge bewoordingen” ontraadde.

's Morgens had De Vries nog gezegd dat bij het overleg tussen de arbeidsbureaus en de minderhedenorganisaties “ook best namen van bedrijven over tafel kunnen gaan”. 's Middags krabbelde hij echter terug. Alleen informatie over sectoren en bedrijfstakken was toegankelijk, gegevens over afzonderlijke bedrijven beslist niet, aldus de minister.

Apostolou houdt vast aan zijn amendement, waarover hij tevoren met het Kamerlid Doelman-Pel (CDA) overleg pleegde. Toch doet hij water in de wijn. Gisteren wekte hij nog de indruk dat de Regionale Besturen voor de Arbeidsvoorziening (RBA's) zonder meer de plicht hebben individuele informatie ter beschikking te stellen. Vanmorgen gaf hij een andere uitleg aan zijn amendement. Apostolou: “Als een RBA in een concreet geval geen informatie wil verschaffen, kan volgens ons amendement een minderhedenorganisatie in beroep gaan bij het Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening, en mogelijk ook bij de rechter. In principe bestaat dan de mogelijkheid dat men de informatie niet krijgt.”

Het Kamerdebat, waarbij een wetsvoorstel van het kabinet concurreert met een voorstel van de verenigde oppositie, zou vanmiddag of vanavond worden hervat. Dinsdag en woensdag werd er reeds tien uur over gedebatteerd.