IMF keurt lening voor Rusland goed

WASHINGTON, 1 JULI. Het Internationale Monetaire Fonds (IMF) heeft gisteren een lening van 1,5 miljard dollar voor Rusland goedgekeurd ter ondersteuning van het economische en financiële hervormingsprogramma van de regering.

Managing director Michel Camdessus had de goedkeuring eerder opgehouden in afwachting van verdere actie van Moskou tegen de torenhoge inflatie door vermindering van het overheidstekort en verhoging van de rente. De stap van het IMF komt een week voor de top van de zeven grootste industrielanden (G-7) in Tokio. President Jeltsin zal na afloop de leiders van deze landen in Tokio ontmoeten.

Zowel de VS als Rusland had openlijk kritiek geuit op de vertraging bij het vrijgeven van de 1,5 miljard dollar. De Amerikaanse minister van financiën, Lloyd Bentsen, noemde het positieve IMF-besluit een “vertrouwensvotum” voor Jeltsin.

De lening maakt het kerndeel uit van het al eerder overeengekomen programma van 43 miljard dollar aan buitenlandse financiële steun aan Rusland voor dit jaar. Het bedrag van 1,5 miljard dollar komt uit het "fonds voor economische systeemveranderingen'. Dit is een nieuwe leningsfaciliteit van het IMF die eerder dit jaar werd gentroduceerd om landen te helpen die problemen hebben bij de overgang van het communisme naar het kapitalisme. Rusland kan volgens het IMF aanspraak maken op nog eens 1,5 miljard dollar uit deze faciliteit, indien het voortgang blijft maken met de economische hervormingen. Nu de nieuwe kredietfaciliteit in werking is getreden kan ook de rest van het hulpprogramma in gang worden gezet.

De Russische vertegenwoordiger bij het IMF, Konstantin Kagalovsky, toonde zich “zeer tevreden” over het IMF-besluit. “Dit bedrag moet ons helpen een soepele overgang te maken naar een situatie met een kleiner overheidstekort.” Volgens Kagalovsky heeft zijn land alles uitgevoerd wat was beloofd in het economisch programma, en zelfs nog meer zoals liberalisering van de kolenprijzen.

Kagalovsky onderstreepte dat de volgende tranche van 1,5 miljard dollar in september vrijgegeven zou moeten worden. “We moeten het niet te lang uitstellen.” De plannen van Moskou om het overheidstekort scherp te beperken zijn volgens hem hierop gericht. De inflatie van 20 tot 25 procent per maand zou later dit jaar onder de tien procent moeten zakken. Het economisch programma is verder gericht op verhoging van de efficiency, versnelling van de privatisering en liberalisering van de handel. Volgens het IMF zal het “strakke financiële beleid naar verwachting de roebel stabiliseren en de inflatieverwachting doen verminderen.” (Reuter, AP)