IBM Nederland voor het eerst met negatief resultaat

IBM Nederland, onderdeel van de Amerikaanse computergigant IBM, is voor het eerst in zijn bestaan op rode cijfers uitgekomen.

Vorig jaar zijn de boeken afgesloten met een verlies van 166 miljoen gulden. In 1991 was er 122 miljoen gulden winst. De oorzaak voor het verlies ligt in de kosten van een grote en kostbare herstructurering van het bedrijf.

IBM Nederland zag vorig jaar de omzet stijgen van 3299 miljoen naar 3405 miljoen gulden. Op de normale bedrijfsvoering verdiende IBM Nederland goed. Het resultaat uit deze gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen kwam vorig jaar uit op 301 miljoen tegen 193 miljoen gulden in 1991. Ten laste van 1992 kwam echter een netto buitengewoon resultaat van 361 miljoen gulden. Een belangrijk onderdeel van de herstructurering was een afslankingsoperatie, waarbij IBM opzien baarde door vrijwillig opstappende werknemers een forse vertrekpremie te bieden. Eind 1992 had het bedrijf 4714 mensen in dienst tegen 5049 een jaar eerder.

De resultaten over de eerste drie maanden van het nieuwe jaar wettigen volgens de directie de verwachting dat 1993 ondanks de niet gemakkelijke economische onmstandigheden op positief zal eindigen. Mede dank zij de kostenbesparingen door onder andere de afslankingsoperatie verwacht zij voor het lopende jaar een matige winst. De directie maakt wel het voorbehoud dat de economische situatie niet verder verslechtert. Ook merkt zij op dat de toekomst niet gemakkelijk zal zijn. Daarvoor zijn de prognoses, zowel voor de korte als de wat langere termijn, onvoldoende positief.