Gebrek defensiewerk zet Eurometaal op verlies

ROTTERDAM, 1 JULI. De Zaanse munitie- en metaalwarenfabrikant Eurometaal heeft vorig jaar als gevolg van een sterke afname van defensieorders een verlies geleden van 7,5 miljoen gulden. In 1991 boekte het bedrijf nog een winst van 3,7 miljoen gulden.

Dit maakte de directie gisteren bekend bij de presentatie van het jaarverslag. Begin februari van dit jaar rekende de directie van Eurometaal nog uit te komen “rond de nullijn”. Volgens een woordvoerster van het bedrijf zal Eurometaal dit jaar quitte kunnen spelen.

Het wegvallen van de defensieorders en de gevolgen van een begin dit jaar aangekondigde grootscheepse reorganisatie waarbij honderden banen verdwijnen zorgden voor een bijzonder zwakke eerste helft van dit jaar. De directie van Eurometaal acht het “gezien de grote veranderingen op de defensiemarkt en de recessie-invloed op de civiele markten, niet verantwoord een uitspraak te doen over de verwachtingen voor dit jaar.”

De belangrijkste oorzaak voor het negatieve resultaat ligt in het gemis van defensie-orders. Door uitblijven van verwachte leveringen van munitie aan het ministerie van defensie en een gebrek aan civiele orders is het concern de afgelopen tijd steeds dieper in de problemen geraakt. Begin dit jaar maakte Eurometaal bekend dat op korte termijn 308 van de 488 arbeidsplaatsen via gedwongen ontslagen verdwijnen. Eurometaal zag zich verder genoodzaakt de vestiging in het Duitse Liebenau binnen twee jaar te sluiten. Het totale personeelsbestand van Eurometaal, dat eind vorig nog 769 mensen omvatte, is inmiddels geslonken tot 250. Eind dit jaar moeten dit er 200 zijn.

De omzet die Eurometaal uit de defensietak haalde bedroeg in 1991 nog 205 miljoen gulden. Vorig jaar was dat teruggelopen tot 118 miljoen gulden. Naast het geringe aantal munitieprojecten en een sterke daling van het prijsniveau in deze branche was er volgens de directie in 1992 ook sprake van een tendens dat buitenlandse klanten defensie-opdrachten verstrekken aan leveranciers uit eigen land.