Financiën zal dit kwartaal geen emissies staatslening uitschrijven

DEN HAAG, 1 JULI. Het Agentschap van het ministerie van financiën zal in het derde kwartaal geen geld lenen op de openbare kapitaalmarkt. Dat blijkt uit de driemaandelijkse emissiekalender die vanmorgen door Financiën is gepubliceerd.

Het Agentschap in Amsterdam houdt zich bezig met de financiering van de staatsschuld. Tot nu toe is via de openbare markt 33,4 miljard gulden binnengehaald en naar schatting ruim één miljard gulden via de onderhandse markt. Daarmee is voor dit jaar voor ruim 80 procent voorzien in de financieringsbehoefte van 42,4 miljard gulden van de Staat.

De grote opbrengst van de nieuwe staatslenigen tot nu toe dit jaar is te danken aan de forse rentedaling vanaf begin dit jaar. Een lagere rente maakt obligaties aantrekkelijker als belegging. Vooral buitenlandse beleggers belegden de afgelopen maanden massaal in Nederlandse staatsleningen, die overigens voor het grootste deel via Londen worden verhandeld.

“Wij doen aan front loading om niet met de rug tegen de muur te komen”, zegt de Agent, drs. H.T.M. Bevers, desgevraagd. Daarnaast wordt de financieringsbehoefte voor een relatief groot gedeelte in de eerste helft van het jaar gefinancierd om eventuele tegenvallers op te vangen.

Het Rijk loopt daarmee een eventuele verdere daling van de rente dit jaar mis. Immers, geld lenen in de tweede helft van het jaar zou goedkoper zijn dan in de eerste helft van het jaar. “Wij moeten elk jaar een substantieel bedrag financieren en we hebben in dat opzicht geen strategische rentevisie”, zegt de Agent. “Wanneer we dat wel zouden hebben, zou je ook kunnen zeggen "we stellen het beroep op de kapitaalmarkt met een jaar uit, want we verwachten dat volgend jaar de rente lager zal zijn'.”

In vergelijking met vorige jaren loopt de Staat wel iets voor op het "financieringsschema', erkent Bevers “maar de situatie is niet uniek”. De oorzaak is dat er voor een bedrag van ongeveer 5 miljard gulden woningwetleningen vervroegd zijn afgelost. De financieringsbehoefte nam daardoor af van 47,4 miljard gulden naar 42,4 miljard gulden.

Volgens obligatiehandelaren is het niet onverstandig van het Agentschap te wachten met de emissie van een nieuwe lening. Een nieuwe lening van circa 5 miljard gulden zou de vereiste marktliquiditeit - mate van verhandelbaarheid - ontberen. Heropening van de inschrijving op een al bestaande lening (bijvoorbeeld de 10-jarige 6,5 procent lening) zou meer voor de hand liggen.

Op de obligatiemarkt in Amsterdam openden de koersen vanmorgen hoger, maar dat was vooral te danken aan de hoop op een Duitse renteverlaging.