Filmmaatschappij All Arts vraagt surséance aan

AMSTERDAM, 1 JULI. De Nederlandse filmproduktiemaatschappij All Arts, handelsnaam van een aantal besloten vennootschappen, heeft gisteren surséance van betaling aangevraagd. De door Kees Kasander en Denis Wigman geleide firma is een van de toonaangevende producenten van kunstzinnige films in Nederland en Europa. Zij was onder meer verantwoordelijk voor recente films van Peter Greenaway (Prospero's Books, The Baby of Mâcon), Alejandro Agresti (El acto en cuestión), Irma Achten, en Erik van Zuylen. Een specialiteit van All Arts is het entameren van internationale coprodukties met bij voorbeeld Engeland (waar de vennootschap All Arts Ltd. is gevestigd) en Duitsland.

Volgens Wigman zijn de liquiditeitsproblemen het gevolg van slecht nagekomen betalingsverplichtingen van buitenlandse debiteuren. Zo zou All Arts bij voorbeeld nog een half miljoen gulden te goed hebben van een failliete distributeur (het Engelse Palace Pictures), terwijl ook de opbrengsten van het redelijk succesvolle roulement van Greenaway's films in Amerika nog niet afgerekend is.

De rechtbank in Den Haag heeft nog geen bewindvoerder aangesteld. Wigman licht desgevraagd toe dat de surséance-aanvrage vooral bedoeld is om tijd te winnen en zo te verhinderen dat kleine crediteuren een faillissement aanvragen. Met grotere schuldeisers zou nog wel een aparte regeling te treffen zijn.

Een woordvoerster van het laboratorium Haghe Film, dat tot die laatste groep behoort, bevestigt dat de solvabiliteit van All Arts haar zorgen baart. Een van de mogelijke oplossingen zou zijn dat rekeningen doorgestuurd worden naar externe financiers, zoals de VPRO, die de opdracht gaf voor de laatste drie films van Agresti.

Volgens Wigman zijn er op dit moment geen nieuwe films in produktie, zij het dat er wel enkele titels in de post-produktiefase verkeren. Het betreft hier onder meer de Nederlands-Duitse coproduktie Equivoco della luna van Angiola Janigro, Sara Drivers When Pigs Fly en de Deense film The Prince of Jutland van Gabriel Axel, waarbij All Arts als uitvoerend producent optrad.