EG-obstakels voor Cyprus en Malta

BRUSSEL, 1 JULI. Cyprus en Malta kunnen voorlopig geen lid worden van de Europese Gemeenschap.

Volgens de Europese Commissie moeten de Grieks- en Turks-Cyprioten het eerst eens worden over hereniging van het opgedeelde eiland voordat de toetredingsonderhandelingen kunnen beginnen. Malta dient eerst zijn financieel-economisch beleid grondig aan te passen. Van den Broek zinspeelde erop dat de EG weleens het zuidelijke Griekse deel zou kunnen toelaten. Brussel vindt namelijk dat de tegenstanders van een politieke regeling en van toetreding tot de EG geen veto mogen krijgen.