Eenvijfde van arme zwarte jeugd in Detroit zag ooit moord

De belangrijkste demografische trend van de laatste veertig jaar in de Verenigde Staten - de white flight uit de binnensteden - heeft het land radicaal en wat betreft sociale klasse in tweeën gespleten.

In de oude wijken bleven voornamelijk arme zwarten achter. Ze moeten zich zien te redden in een wereld van chronische armoede, drugs en geweld. De Amerikaanse onderzoekers Howard Schubiner, Richard Scott en Angela Tzelepis spraken met 246 voornamelijk zwarte jongeren tussen de veertien en drieëntwintig jaar uit de binnenstad van Detroit. (Journal of Adolescent Health, vol. 14, Nr 3, 1993). Hierbij bleek dat een hoog percentage getuige is geweest van gewelddaden. In de laatste drie maanden had eenentachtig procent een schreeuwende ruzie gezien, achtenvijftig procent een gevecht, vierendertig procent had iemand met een pistool zien schieten en negentien procent had toegekeken bij een messengevecht. Tweeëntwintig procent van de jongeren had ooit gezien hoe iemand vermoord werd. Het geweld lijkt alom vertegenwoordigd en achtendertig procent van de jongeren zegt hier bang voor te zijn.

Toezien hoe anderen geweld gebruiken lijkt echter geen invloed te hebben op de eigen agressie. Volgens beoordelende psychologen bestond er bij vierendertig jongeren (veertien procent) een groot risico dat zij geweld zouden gebruiken en deze agressievelingen hadden niet vaker toegekeken bij de gewelddaden van anderen. Zij waren wel afkomstig uit een lagere sociaal economische klasse, waren vaker lichamelijk misbruikt, hadden meer schoolproblemen, kregen meer verkeersongelukken, gebruikten meer alcohol en drugs, hadden meer kans om voor hun twintigste vader of moeder te worden en een verhoogde kans op seksueel overdraagbare aandoeningen, en waren vaker depressief. Het zijn de mensen bij wie alle ongelukken tegelijkertijd gebeuren.

    • Ad Bergsma