Dales dreigt met vertrek in debat ambtenaren

DEN HAAG, 1 JULI. Minister Dales (binnenlandse zaken, PvdA) heeft gedreigd met opstappen wanneer de CDA-fractie, daarin gesteund door oppositiepartij VVD, vasthoudt aan het plan om het aantal ambtenaren dit jaar met duizend extra te verminderen.

“Wanneer u mij tot het uiterste tergt, ben ik zo vertrokken want ik ben zeer onafhankelijk”, zei Dales gisteravond in de Tweede Kamer tijdens een debat over de afslankingen en de werkwijze van de rijksoverheid.

Het Kamerlid Paulis (CDA) heeft, bij de behandeling van de zogenoemde suppletoire begrotingen, wijzigingsvoorstellen ingediend waarover vannacht wordt gestemd. Het aantal ambtenaren zou door deze wijzigingsvoorstellen met duizend afnemen.

Minister Kok (financiën) waarschuwde vanmorgen voor de gevolgen die het aanvaarden van het CDA-voorstel zal hebben voor de belastingdienst. Volgens Kok zou dat “een forse streep halen” door de mogelijkheden om fiscale fraude te bestrijden.

Wanneer de CDA-fractie voet bij stuk houdt, zal minister Dales ruggespraak moeten houden met Lubbers en Kok, zei vanmorgen Dales' woordvoerster “want de minister is niet van plan om de amendementen van het CDA uit te voeren”.

In april heeft heeft het kabinet via een zogenoemde efficiency korting een extra besparing op het ambtelijk apparaat aangekondigd van 240 miljoen gulden. Dat moet volgens Dales genoeg zijn. In september komt het ministerie van binnenlandse zaken met een notitie met de personele consequenties.

Vanmiddag gaat de minister van binnenlandse zaken proberen het CDA en oppositiepartij VVD, te overtuigen.

Paulis heeft vanmorgen met CDA-fractievoorzitter Brinkman overleg gevoerd om zijn plannen en volgens Brinkman's woorvoerder staat de “CDA-fractie als één man achter Paulis”.