Bouwkunst

Het ministerie van WVC heeft de Amerikaanse architect Michael Graves gekozen als ontwerper voor een deel van het nieuwe onderkomen van het departement in Den Haag.

Over deze keuze van minister d'Ancona is de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) in de wiek geschoten. De bond acht de toewijzing aan een buitenlandse architect een vijandige miskenning van de kwaliteit van Nederlandse architecten. Daarom heeft de BNA zich bij monde van zijn voorzitter, Carel Weeber, gebrouilleerd verklaard met de minister en met de Rijksbouwmeester Kees Rijnboutt. Gebrouilleerde mensen spreken niet meer met elkaar. Dat is jammer.

Carel Weeber had d'Ancona en Rijnboutt moeten uitnodigen voor een hartelijk gesprek. De voorzitter van de BNA, die ook het hoofd is van de Maatschappij ter Bevordering van de Nederlandse Bouwkunst, had dan kunnen vragen of er andere argumenten zijn om Michael Graves deze nationale opdracht te gunnen dan de status die Graves heeft verworven als wereldberoemde "sterarchitect', die de architectuur opvat als een modieus, eclectisch en handig gespeeld spel met vormen. Dat zou pas interessant zijn geweest.