Beveiliging tegen risico van straling kost 7,5 miljoen

DEN HAAG, 1 JULI. De ziekenhuizen in Nederland zullen zo'n 7,5 miljoen gulden kwijt zijn aan beveiliging tegen de risico's van straling. Niet meer dan vijf ziekenhuizen behoeven drastische aanpassingen.

Dit bleek gisteren tijdens een debat in de Tweede Kamer over de Nota Omgaan met Risico's van Straling (NORS). Volgens minister Alders (milieu) die de nota samen met staatssecretaris Simons (volksgezondheid) verdedigde, heeft vooral het feit dat de NORS slechts betrekking heeft op 3 procent van de straling waaraan Nederlanders blootstaan, tot onterechte kritiek op de nota geleid. “Dat 3 procent niet veel is, is geen reden om geen beleid te voeren.”

Straling is voor ongeveer 39 procent natuurlijk, een even groot deel wordt veroorzaakt door bouwtechnische oorzaken als slechte ventilatie en het gebruik van bepaalde bouwmaterialen. Zo'n 19 procent is het gevolg van medisch onderzoek. De NORS pakt de straling aan die dan nog overblijft en die ontsnapt uit kerncentrales en ziekenhuizen.

Toen de nota in 1991 voor het eerst werd gepresenteerd, kwam vooral uit de ziekenhuiswereld veel protest. Men vreesde hoge kosten door het aanbrengen van isolatie en het pas na tientallen dagen opname weer naar huis mogen sturen van patiënten. Nadien is er veel overleg gevoerd en is de NORS bijgesteld. In februari van dit jaar deed Alders de Tweede Kamer een gewijzigde nota toekomen. De ontslagnormen voor patiënten zijn drastisch versoepeld en verder is besloten om ziekenhuizen een zekere eigen verantwoordelijkheid te geven bij het toepassen van de nieuwe normen. Naar de kosten van isolerende betonnen muren is nog onderzoek gaande. Staatssecretaris Simons sprak gisteren van “praktische oplossingen” voor de tegen NORS gerezen bezwaren.

Op aandringen van het Kamerlid Tommel (D66) zegde minister Alders toe nog deze zomer met beleid voor de straling door bouwtechnische oorzaken te komen. Net als de normen van de NORS zullen ook deze stralingsnormen moeten worden afgestemd op normen van de EG en Euratom. Het debat over de NORS gaat in het najaar verder, wanneer meer duidelijk moet zijn over de nu nog onbekende internationale normen.