ARCHITECTUUR & STRIPS

Bij striptekenaars zijn er op het gebied van de architectuur twee belangrijke stromingen: terwijl de ene tekenaar zich uitleeft in eigen architectonische ontwerpen, probeert de ander op basis van documentatie, foto's en/of bezichtiging van gebouwen een zo getrouw mogelijk beeld van de werkelijkheid te geven.

De Weekagenda koos 12 tekeningen van striptekenaars uit. Aan de lezer de vraag om welke tekenaars het hier gaat; de 'kenners' noemen daar natuurlijk ook de titels van de stripalbums erbij. Onder de goede oplossingen, die uiterlijk dinsdag 6 juli binnen moeten zijn, worden drie exemplaren van het fraaie stripalbum Meccano verloot, gesigneerd en op naam gesteld door de maker, Hanco Kolk. De oplossing moet worden gestuurd naar: NRC Handelsblad, Weekagenda, Postbus 8978, 3009 TH Rotterdam. De uitslag wordt volgende week donderdag in de Weekagenda gepubliceerd.