Alders: geen wijziging woningbouwplannen

DEN HAAG, 1 JULI. Minister Alders (ruimtelijke ordening) heeft afgelopen nacht de Tweede Kamer “ten sterkste” ontraden om een voorstel van de VVD aan te nemen dat tot wijziging van zijn woningbouwplannen zou leiden. CDA en D66 vertoonden enige sympathie voor deze motie, waarover vanavond wordt gestemd. Uit de woorden van Alders mag worden afgeleid dat hij het voorstel, mocht dat worden aangenomen, niet zal uitvoeren.

De VVD wil dat Alders de lokatie "Zenderpark IJsselstein' in de regio Utrecht voor woningbouw gaat benutten. De minister beschouwt dat als een aantasting van het Groene Hart. De suggestie van de VVD kwam mede voort uit zorg van de Tweede Kamer dat het kabinet er niet in zal slagen voldoende ruimte te vinden voor de 162.000 woningen die het voor het jaar 2005 exta wil bouwen (waarvan 144.000 nog deze eeuw). Alders en staatssecretaris Heerma (volkshuisvesting) zijn in gesprek met de grote steden en regio's om grond voor deze extra woningbouw te vinden.

Volgens Alders hoeft bij nader inzien voor de regio Amsterdam geen vijfde woningbouwlokatie worden gezocht. In de plannen die de bewindslieden van VROM eerder dit jaar presenteerden, was daarvan juist wel sprake. Overleg met het stadsgewest Amsterdam heeft uitgewezen dat de voor die regio benodigde extra woningen in de al aangewezen vier gebieden kunnen worden gebouwd.