Akkoord over lagere tarieven specialisten

DEN HAAG, 1 JULI. Een zeer grote meerderheid in de Tweede Kamer stemt in met voornemen van staatssecretaris Simons (volksgezondheid) om de verlaging van de tarieven voor medisch specialisten na 1 april 1994 te verlengen tot eind 1994. De maatregel dient om de overschrijding van het budget in 1994 met 369 miljoen gulden te verminderen.

Wel wil de Kamer dat Simons er naar streeft die verlaging per specialisme uit te splitsen. Daarbij wordt het tarief van de specialismen die het budget in 1991 en 1992 het meest hebben overschreden meer gekort dan van specialismen die zich daar beter aan hebben gehouden.

Tijdens de bespreking van de "specialistenbrief' die Simons in april naar de Kamer zond leverden vrijwel alle fracties kritiek op de acties van de specialisten tegen de tariefsverlaging. Simons zei ernstig bezorgd te zijn over het uiteenvallen van de Landelijke Specialisten Vereniging. Hij vreesde dat daardoor de LSV niet tijdig het leiderschap weet te verwerven in de discussie over de veranderingen waar de specialisten mee te maken krijgen.

De staatssecretaris zegde de Kamer toe op korte termijn met de LSV en met de ziektekostenverzekeraars te zullen overleggen om te kijken of zij voldoende betrouwbare informatie hebben om de tariefsverlaging per specialisme te verdelen. “Het kan zijn dat sommige specialismen daar niet aan willen meewerken, maar dat is dan hun eigen risico”, aldus Simons. Hij beloofde de Kamer ook voorlopig een aanvullende ingreep in 1994, nodig om nog de verwachte overschrijding verder te beperken, “op de reservelijst” te plaatsen.