Werkloosheid in Japan stijgt fors

De werkloosheid in Japan is in mei gestegen tot het hoogste niveau in vijf jaar. In percentage van de beroepsbevolking kwam de officiële werkloosheid uit op 2,5. In april was dat nog 2,3.