Vliegtuig VS valt radar Irak aan

WASHINGTON/ BAGDAD, 30 JUNI. Een Amerikaans vliegtuig heeft gisteren een aanval uitgevoerd op een Iraakse raketinstallatie. De Amerikaanse president Bill Clinton bagatelliseerde het incident later. Tegelijkertijd kondigden de Verenigde Naties hervatting van de olie-onderhandelingen met Irak aan.

Een toestel van het type F-4G vuurde een HARM-raket af op de installatie in de buurt van Basra in de zuidelijke "uitzonderingszone' toen de radar werd ingeschakeld. “Dit heeft zich een aantal malen voorgedaan, en uitgaand van de feiten waarover ik nu beschik, zou ik er niet te veel in zoeken”, zei Clinton. Amerikaanse, Franse en Britse vliegtuigen patrouilleren boven de uitzonderingszones die de geallieerden in het noorden en zuiden van Irak hebben ingesteld ter bescherming van respectievelijk de Koerden en de shi'ieten.

Irak op zijn beurt meldde dat de bewuste radarinstallatie niet was ingeschakeld, en dat een militair bij de aanval was gewond. Het sprak van een “lafhartige daad van agressie”.

In een opmerkelijke actie publiceerden Iraakse kranten een onder 1.000 Irakezen gehouden opiniepeiling waaruit bleek dat slechts 29 procent van de ondervraagden voor vergelding is van de Amerikaanse raketaanval op het complex van een belangrijke Iraakse inlichtingendienst in Bagdad in het weekeinde, waarmee Clinton een verijdeld moordkomplot tegen zijn voorganger Bush afstrafte. Volgens de peiling, waartoe opdracht was gegeven door het ministerie van informatie, kiest 50 procent voor “geduld en standvastigheid” als antwoord op de aanval. Negentien proces is voorstander van vreedzame protestacties. Opiniepeilingen zijn niet gebruikelijk in Irak, waar de media bovendien scherp door de autoriteiten worden gecontroleerd. In dat licht bezien vormen de publikaties een aanwijzing dat de regering van president Saddam Hussein de aanval vooralsnog niet al te hoog wil opnemen.

Irak heeft zich ook bereid verklaard de onderhandelingen met de VN over een beperkte hervatting van zijn krachtens het VN-handelsembargo verboden olie-export opnieuw te beginnen. Een woordvoerster van de VN zei dat het overleg woensdag in New York van start gaat. De Veiligheidsraad heeft Irak in resoluties 706 en 712 van augustus en september 1991 toestemming gegeven eenmalig voor 1,6 miljard dollar olie te exporteren. Irak moet daarmee onder scherp toezicht van de VN levensmiddelen en medicijnen voor zijn bevolking aanschaffen, betalen voor de verschillende missies van de VN in Irak en Koeweits oorlogsschade vergoeden.

Herhaalde gespreksronden met VN-vertegenwoordigers, laatstelijk een jaar geleden in Wenen, hebben tot dusverre niets opgeleverd omdat Irak bezwaar maakt tegen wat het beschouwt als schendingen van zijn soevereiniteit. Het komende overleg zou voornamelijk gaan over de weg waarlangs de olie zou moeten worden geëxporteerd en de controlemechanismen van de VN. (Reuter, AP, AFP)