Verzet Wathey tegen verhoor in fraude onderzoek

WILLEMSTAD/ DEN HAAG, 30 J. De politieke leider van St. Maarten, Claude Wathey, verzet zich tegen verhoor in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar grootscheepse fraude met gemeenschapsgelden op de Antillen en Aruba. Het openbaar ministerie op de Nederlandse Antillen heeft vandaag en gisteren acht personen verhoord die verdacht worden van zwendelpraktijken bij de uitbreiding van het vliegveld en de haven van St. Maarten. Daarbij gaat het om de verduistering van tientallen miljoenen guldens.

De verhoren vinden plaats in het kader van de justitiële operatie “Watersnood” waarbij vorige week maandag Nederlandse opsporingsambtenaren, bijgestaan door plaatselijke politie-agenten, op 28 plaatsen op St. Maarten en Aruba huiszoeking deden. Het gaat hierbij om een internationaal opsporingsonderzoek dat vertakkingen heeft naar Italië, de VS en andere eilanden in het Carabisch gebied. Justitie heeft aanwijzingen dat een zelfde groep personen verantwoordelijk is voor de zwendel op St. Maarten en verschillende schandalen rond de bouw van hotels op Aruba. Een Nederlands rechercheteam (ROSA) is al meer dan een jaar in het diepste geheim bezig met het onderzoek, zo bleek vorige week.

Volgens het OM zijn de verhoren gisteren soepel verlopen. Alleen de advocaat van Wathey, zakenman en leider van de Democratische partij, verzocht de rechter-commissaris om zijn cliënt voorlopig te ontzien. De 66-jarige Wathey zou momenteel fysiek niet in staat zijn om een verhoor te ondergaan.

Gisteravond hadden de justitiële autoriteiten op de Antillen het verzoek van de raadsman nog in beraad. Verwacht wordt dat Wathey, gezien de ernst van de verdenkingen, op enig moment wel aan een verhoor onderworpen zal worden.

Vandaag en gisteren zijn in ieder geval wel twee zoons van Claude Wathey verhoord: Al, die president-commissaris was van het luchthavenbedrijf, en Norman, die in het bestuur zat van het havenbedrijf. Ook de Italiaanse hotelmagnaat Rosario Spadaro, en de voormalige gezaghebber (burgemeester) van St. Maarten, Ralph Richardson, en diens echtgenote zijn verhoord. Ten slotte heeft Justitie gesproken met de directeuren van het havenbedrijf en het vliegveld.

Deze groep wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie, valsheid in geschrifte, meineed en oplichting. Officieel moeten zij nog in staat van beschuldiging worden gesteld. Tijdens de huiszoekingen van vorige week zouden in ieder geval documenten zijn aangetroffen die de verdenkingen tegen hen staven.