Van Rooy vraagt EG binnenvaart te ontzien

ROTTERDAM, 30 JUNI. Staatssecretaris Van Rooy (economische zaken) heeft gisteravond in spoedoverleg met Europees commissaris K. van Miert (transport) aangedrongen op een tijdelijke ontheffing van het verbod op prijskartels voor de Nederlandse binnenscheepvaart. Van Miert zegt begrip te tonen voor de problemen waarin de Nederlandse binnenschippers verkeren.

Afgelopen maandag gingen binnenschippers in staking uit protest tegen onder meer tegen het verbod op de zogenaamde horizontale prijsbinding dat morgen van kracht wordt. Vanochtend lagen ruim 200 schepen stil op zeven locaties in Nederland.

Op de schippersbeurzen in Nederland gelden nu nog vastgestelde minimumprijzen. Al eerder hebben de Nederlandse schippers onheffing van het verbod aangevraagd. Zo lang deze aanvraag loopt, treedt het verbod nog niet in werking.

Ook het zogenaamde systeem van de toerbeurten naar Belgische en Franse steden staat volgens de stakende schippers op de helling. Hier geldt dat, wanneer een schipper zich op de beurs meldt voor een lading, hij achteraan de rij moet aansluiten. Dit systeem is in de Nederlandse wet verankerd, maar bestaat in België en Frankrijk op vrijwillige basis. Veel verladers bieden nu hun lading buiten de beurs aan zodat ze in vrije onderhandeling lagere tarieven kunnen bedingen.

De belangenorganisatie Vereniging Toerbeurt Noord Zuid sprak vanochtend van een luchtballon uit Brussel. “Als de overheid nu pleit voor een tijdelijke ontheffing, gaat ze 180 graden door de bocht”, aldus een woordvoerder. De verladers en grote rederijen zitten meer op de lijn van de Europese richtlijn. Beide groepen pleitten voor liberalisatie van het transport over water en wijzen de vastgestelde minimumprijzen van de hand.

De Europese Commissie voert al geruime tijd overleg over een Europese regeling voor de binnenvaart, waarin liberalisatie gestalte moet krijgen. Het ministerie van economische zaken zei vanochtend aan het einde van dit jaar de uitkomst te verwachten.