Uitgeverijen Bert Bakker en Prometheus gaan samen

AMSTERDAM, 30 JUNI. De uitgeverijen Prometheus en Bert Bakker, beide onderdeel van het Meulenhoff-concern, gaan zeer nauw samenwerken. Nadat dit voorjaar de directeur van Prometheus ook Bert Bakker onder zijn hoede kreeg, trekt Prometheus over twee weken in bij uitgeverij Bert Bakker aan de Amsterdamse Herengracht. Naast een gemeenschappelijke directie zullen de beide bedrijven ook een gemeenschappelijke boekhouding en verkoopafdeling krijgen. Van een volledige fusie is echter nog geen sprake.

De fondsen die beide bedrijven uitbrengen blijven voorlopig ondergebracht in twee afzonderlijke BV's, maar zij zullen gaan operen onder de naam "De samenwerkende uitgeverijen Prometheus-Bert Bakker'. In de half juli verschijnende najaarsaanbieding worden vier soorten boeken aangekondigd: uitgaven van Bert Bakker, van Prometheus, de Ooivaarpockets, en boeken onder het imprint Prometheus-Bert Bakker. Directeur Spijkers zal voor al deze fondsen de aquisitie doen.

Begin dit jaar werd bekend dat de uitgever Bert Bakker, die het gelijknamige bedrijf zo'n twintig jaar had geleid, zich wegens financiële tegenvallers uit de door zijn oom opgerichte uitgeverij terugtrok. Hij werd opgevolgd door Spijkers, directeur van het drie jaar oude Prometheus en ex-redacteur van Bert Bakker. De nieuwe combinatie zullen zestien mensen werkzaam zijn, Zes van hen zijn afkomstig van Prometheus, en tien van Bert Bakker.