Telefoon bij in gesprek straks toch bereikbaar

AMSTERDAM, 30 JUNI. Vanaf 1996 biedt de PTT de mogelijk een telefoongesprek aan te nemen terwijl men in gesprek is. Het lopende gesprek wordt dan even in de wacht gezet. In de Verenigde Staten en enkele Europese landen bestaat deze mogelijkheid al langer.

De PTT wil hiermee bereiken dat telefoongebruikers beter bereikbaar zijn. Nu stuit een op de vijf belpogingen in het particuliere telefoonverkeer op een in-gesprektoon. Uit marktonderzoek van de PTT is gebleken dat uit de vele technische mogelijkheden die de nieuwe digitale telefooncentrales bieden het kunnen beantwoorden van een tweede gesprek zeer aantrekkelijk wordt gevonden. De nieuwe dienst komt alleen op enkelvoudige telefoonaansluitingen, dus vooral bij particulieren. Bedrijfscentrales beschikken al over soortgelijke faciliteiten.

Telefoonabonnees zullen zelf kunnen aangeven of ze over deze mogelijkheid willen beschikken. Ze hoeven daarvoor geen nieuw toestel aan te schaffen: het in de wacht zetten werkt ook met de oude draaischijftoestellen. Wie in gesprek is terwijl hij wordt gebeld, hoort een korte piep in de hoorn. Deze wordt om de tien seconden herhaald, maximaal zes keer. Om het tweede gesprek aan te nemen moet kort op het haakcontact worden gedrukt. Het eerste gesprek gaat dan in de wacht, en er ontstaat een verbinding met de nieuwe beller. Nadat bijvoorbeeld is afgesproken om later terug te bellen, kan het eerste gesprek met een nieuwe tik op het haakcontact worden hervat.

Wie belt en een verbinding tot stand brengt, betaalt gesprekskosten, ook wanneer hij in de wacht wordt gezet of zelf iemand in de wacht zet. Voor de PTT betekent dit dat er meer verbindingen tot stand worden gebracht. Per jaar hebben in Nederland circa 3 miljard particuliere telefoongesprekken plaats. Een vijfde van de pogingen mislukt, dat zijn er dus 750 miljoen. De PTT gaat er van uit dat hooguit tien procent van de abonnees de nieuwe dienst zal willen hebben. Als er 75 miljoen gesprekken voor de duur van één tik in de wacht komen levert dit de PTT ruim 8 miljoen gulden per jaar op. Wordt de Amerikaanse dekkingsgraad van 30 procent gehaald dan kan de PTT 25 miljoen gulden per jaar op zijn rekening bijschrijven.

Pag.3: PTT zwijgt over kosten "in-de-wacht'

Over de kosten die het bedrijf moet maken om de capaciteit van het net te vergroten en de programmatuur van de centrales aan te passen wil de PTT geen uitspraak doen. Een woordvoerder wil ook niets zeggen over de hoogte van de toeslag op het abonnementstarief die men in rekening wil brengen voor de nieuwe dienst. Het is echter duidelijk dat het bedrijf er alle belang bij heeft geen onnodige drempels op te werpen om van de in-de-wacht mogelijkheid gebruik te maken. In landen waar deze dienst al beschikbaar is, maakt 5 tot 30 procent van de abonnees er gebruik van.

Omdat de korte tik op het haakcontact bij auto- en zaktelefoons onherroepelijk leidt tot het verbreken van de verbinding, werkt het in de wacht zetten bij deze toestellen anders: door het indrukken van de RR-knop. De nieuwe generatie telefoons met allerlei gadgets die de komende jaren op de markt komt, zal over beide mogelijkheden beschikken.

Wie over in-de-wacht beschikt kan deze mogelijkheid per gesprek uitschakelen door het intikken van #43*. Dat is vooral van belang voor wie ook een fax of een computer aan zijn telefoonlijn heeft hangen: weliswaar corrigeren fax- en modemprotocollen die piepmelding van het tweede gesprek, maar die piep leidt wel tot vertraging bij de overdracht.

In de tweede helft van volgend jaar zal de PTT in een beperkt gebied proeven nemen met de nieuwe dienst. Daarbij moet onder meer worden uitgezocht wat voor problemen er kunnen ontstaan met allerhande andere apparatuur aan het telefoonnet, zoals antwoordapparaten, faxen en computers.