Rituele mishandeling van kinderen door Justitie en WVC onderzocht

DEN HAAG, 30 JUNI. Bewijzen voor rituele kindermishandeling in Nederland bestaan niet, verklaringen van vermoedelijke slachtoffers des te meer. Een werkgroep van de geneeskundige hoofdinspectie voor de geestelijke volksgezondheid, onderdeel van het ministerie van WVC, doet er sinds enige tijd onderzoek naar, het ministerie van justitie gaat hetzelfde doen.

De Inspectie voor de Jeugdhulpverlening wordt steeds vaker geconfronteerd met meldingen over rituele mishandelingen van onder anderen kinderen. Het gaat om slachtoffers die seksueel, lichamelijk en geestelijk zijn mishandeld, aldus L. Wiers van de inspectie in Noord-Holland.

Psychologe S. Boon zei deze week in het televisie-programma NOVA 30 à 40 patiënten in haar praktijk te hebben van wie zij gelooft dat ze ritueel zijn mishandeld. De patiënten spreken van rituele bijeenkomsten op afgelegen plaaten als bossen, strand en fabrieksterreinen. Volgens sommige patiënten zijn hier ook onvoldragen baby's geofferd.

Ook kinderpsychiater Th. Compernolle, eveneens werkzaam in Noord-Holland, zegt aanwijzingen te hebben voor rituele mishandelingen, maar dat de harde feiten meestal ontbreken. Er wordt afgegaan op het verhaal van slachtoffers, dat niet per se op de waarheid hoeft te berusten. Compernolle: “Het is de lafste, gemakkelijkste, perfecte misdaad waarbij het woord van het kind tegenover het woord van de ouder wordt geplaatst.” Toch heeft Compernolle gezien de steeds terugkerende op elkaar gelijkende verklaringen waarin priesters, verkleedpartijen en kruizen voorkomen, de neiging te vermoeden dat er sekten bestaan die ritueel mishandelen. Hij pleitte voor een meldpunt waar therapeuten terecht kunnen als zij op rituele mishandeling stuiten. Boon stelde dat therapeuten grote behoefte hebben verklaringen van patiënten op feitelijke juistheid te toetsen.

M.D. Lamping-Goos, geneeskundig hoofdinspecteur voor de geestelijke volksgezondheid, adviseert therapeuten die een vermoeden van rituele mishandeling hebben naar Justitie te stappen. Dat geldt overigens ook voor andere vormen van mishandeling. Volgens een woordvoerster van de inspectie worden therapeuten die met aanwijzingen over rituele kindermishandeling naar de politie stappen niet alijd serieus genomen.

De werkgroep Multiple Persoonlijkheidsstoornissen van de inspectie organiseert in de loop van dit jaar een conferentie met hulpverleners, politie en justitie waarbij het fenomeen rituele kindermishandeling in kaart wordt gebracht en ervaringen worden uitgewisseld. Daar kunnen onder meer afspraken worden gemaakt over de melding van vermoedelijke gevallen van deze vorm van kindermishandeling. Bij het ministerie van justitie was men niet op de hoogte van de werkzaamheden van deze werkgroep. Doublures zullen worden vermeden, aldus een woordvoerder van justitie. Hij wijst erop dat de werkgroep die Justitie instelt zich in tegenstelling tot de werkgroep van WVC zich volledig op rituele kindermishandeling zal richten.

In de Verenigde Staten heeft een grootscheeps onderzoek naar "satanisch misbruik' geen concrete gevallen van rituele (kinder)mishandeling aan het licht gebracht. Van een vermeend satanisch netwerk werd geen spoor gevonden. Uit het onderzoek kwam bijvoorbeeld naar voren dat mensen met verhalen van ritueel misbruik veelal gemakkelijk hun fantasie de vrije loop laten.