Ouderen.

Ouderen

In de krant van dinsdag 29 juni (Weet de kok wel dat het aspergetijd is?, pagina 7) werd niet vermeld wie op de rechterfoto afgebeeld stonden. Het waren de heer en mevrouw F.A. Donders, die in de jaren zestig de plannen uitwerkten voor De Rennenenk als bejaardenhuis.

Correctie

In het laatste deel van de column van Hans Ree op de Achterpagina van 29 juni is een fout geslopen waardoor de strekking van het betoog onbegrijpelijk is geworden. De tekst had moeten luiden:

“Verstandige woorden aan het eind, maar ze passen volstrekt niet bij de rest van zijn artikel. Als die waar zou zijn, dan zijn de handelingsmogelijkheden van de Duitsers, en straks die van ons, nu juist totaal ontoereikend.”