Omstreden kunstsubsidies in VS blijven intact

WASHINGTON, 30 JUNI. Een commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft gisteren besloten de National Endowment for the Arts, de belangrijkste federale overheidsinstelling voor het subsidiëren van kunst, in ieder geval nog twee jaar te laten voortbestaan.

Ook de National Endowment for the Humanities and the Institute for Museum Services, alle onderdeel van the National Foundation for the Arts and Humanities, blijven zeker nog twee jaar bestaan. Het voorstel van de Republikeinse afgevaardige K. Armey om de drie instellingen, die samen 350 miljoen dollar per jaar kosten, wegens bezuinigingen op te heffen, werd met 37 tegen 3 stemmen verworpen. The National Endowment of the Arts was de afgelopen jaren voorwerp van zware kritiek van conservatieve groeperingen. Zij vonden dat de NEA obscene kunstwerken, waartoe zij onder andere de foto's van Robert Mapplethorpe rekenden, subsidieerden. (AP)