Noord-Brabant wil steun EG; Regio Eindhoven vreest werkloosheid van 15 procent

EINDHOVEN, 30 JUNI. De economische toestand in de regio Eindhoven is "bedreigend'. De werkloosheid stijgt "explosief'. Om de problemen het hoofd te bieden is een economisch steunprogramma nodig, waaraan de Europese Gemeenschap zou moeten bijdragen.

Vanmorgen hebben de regio en de provincie Noord-Brabant daarom in Den Bosch een "operationeel programma' gepresenteerd. Het vergt een investering van bijna 350 miljoen gulden. Het geld hiervoor zou moeten komen uit het Europese Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en van rijk, plaatselijke en provinciale overheid.

Het aantal werklozen in de regio Eindhoven bedraagt op dit moment 30.000. In het programma staat dat, indien geen maatregelen worden getroffen, de werkloosheid zal stijgen tot bijna 50.000 mensen in 1998, ofwel 15 procent. In 1991 lag dat percentage nog onder het landelijk gemiddelde van 10.

Door extra maatregelen hopen regio (bestaande uit Eindhoven, Helond en omliggende gemeenten) en provincie de stijging van de werkloosheid af te remmen tot 14 of 13 procent. Daartoe moeten er 3000 tot 6000 nieuwe arbeidsplaatsen bijkomen.

De regio heeft de laatste twee jaar harde klappen gekregen door het wegvallen van 6000 arbeidsplaatsen bij Philips en 2500 bij DAF-Trucks. Bij automobielfabriek NedCar in Helmond verdwijnen 600 banen door verhuizing van de afdeling Engineering en Development naar de NedCarfabriek in het Limburgse Born. “De gevolgen van de huidige moordende mondiale concurrentie in met name de elektronische- en automobielindustrie ballen zich ongelukkig samen in de regio Eindhoven”, zo staat in het programma. Een van de gevolgen van de inkrimping van economische activiteit is dat de komende jaren ongeveer 1 miljoen vierkante meter bedrijfsruimte leeg komt te staan.

Provincie en regio noemen Eindhoven en omgeving “het industriële hart van Nederland”. Drienendertig procent van de landelijke industriële werkgelegenheid is in het gebied geconcentreerd. Volgens de plannenmakers moet de technologische kennis behouden worden en worden vernieuwd. Kansen zien ze op het gebied van mechatronica/miniaturisering, medische technologie, instrumenten- en optische sector, vervoerstechnologie, milieutechnologie, gerontechnologie en industrieel ontwerpen. De opstellers van het programma bepleiten daarnaast ontwikkeling van het toerisme en versterking van het midden- en kleinbedrijf. Ook zullen de wegen in de regio moeten worden verbeterd en uitgebreid.