Nieuwe normen voor kwijtschelden schuld

DEN HAAG, 30 JUNI. Gemeenten hanteren vanaf morgen nieuwe normen voor het kwijtschelden van belastingschulden. Voor mensen die minder dan 300 gulden aan woonlasten besteden, heeft deze wijziging een gunstig effect. Dat heeft het ministerie van financiën gisteren bekendgemaakt.

Bij de kwijtschelding gaat het in beginsel om alle belastingen, met uitzondering van vermogensbelasting, successierecht, schenkingsrecht, overdrachtsbelasting, schoolgeld en motorrijtuigenbelasting. In de praktijk heeft de kwijtschelding vooral betrekking op de gemeentelijke onroerend-goedbelasting.

De nieuwe normen liggen bijna 300 gulden hoger dan de bestaande normen. De nieuwe regeling betekent ook een versoepeling voor bepaalde type woningdelers. Om ingewikkelde controles te voorkomen, worden alle vormen van woningdelers op een gelijke manier behandeld.

Vanaf morgen gelden de volgende kwijtscheldingsnormen per maand: echtpaar/samenwonenden 1671 gulden (indien woningdeler 1504); één-oudergezin 1504 gulden (indien woningdeler 1337); alleenstaande 1170 gulden (indien woningdeler 1003).

De kwijtscheldingnormen zijn vastgesteld op 90 procent van de bijstandsnormen. Voor degenen die onder de oude regeling als woningdeler werden aangemerkt(zoals bij voorbeeld studenten die afzonderlijk een huishouding voeren maarwel met anderen een woning bewonen) geldt voorlopig, bij wijze van over-gangsregeling een minimumbedrag van 1067 gulden totdat ook voor deze categorie 90 procent van de bijstandsnorm is bereikt.